Republic of the Philippines
Republic of the Philippines
EMBASSY OF THE PHILIPPINES
CANBERRA, AUSTRALIA
1 Moonah Place, Yarralumla, ACT 2600, Australia

Mapa ng Iba't Ibang Wika ng Pilipinas ibinahagi sa Filipino Language School sa Canberra

/ news