150th Birth Anniversary of Gat Apolinario Mabini

Apolinario Mabini

VISUAL ARTS COMPETITION

Categories:

  1. Poster-Making Competition

Theme: 9th principle in Apolinario Mabini's True Decalouge -

"Love thy neighbour as thyself: for God has imposed upon him, as well as upon thee the obligation to help thee and not to do unto thee what he would not have thee do unto him."

  1.  Photography Competition

Theme:

" Thou shalt consider thy countryman more than thy neighbour; thou shalt see him thy friend, thy brother or at least thy comrade, with whom thou art bound by one fate, by the same joys and sorrows and by common aspirations and interests"

READ MORE...

Press and Photo Release

PAANYAYANG MAKI-ISA SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA

Alinsunod sa Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997 ay ipagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa mula ika-1 hanggang ika-30 ng Agosto 2013. Sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), ang tema para sa pagdiriwang ngayong taon ay “Wika Natin ang Daang Matuwid.” Nilalayon ng pagdiriwang na ito na:

  1. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041,
  2. Mahikayat ang iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan at pribadong sector na makiisa sa mga programang nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko, at
  3. Maganyak ang mamamayang Filpino na pahalagahan ang wikang Filipino sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Hinati sa sumusunod na diwa ang pangkalahatang tema ng pagdiriwang:

  1. Ang Wika Natin ay Wikang Katarungan at Kapayapaan.
  2. Ang Wika Natin ay Laban sa Katiwalian.
  3. Ang Wika Natin ay Sandata Laban sa Kahirapan.
  4. Ang Wika Natin ay Wikang Mabilisan, Inklusibo at Sustenidong Kaunlaran.
  5. Ang Wika Natin ay Wika sa Pangangalagang Kapaligiran.

Inaanyayahan ng Pasuguan ng Pilipinas sa Canberra ang mga kababayan natin sa Australia na maki-isa at makilahok sa pagdiriwang sa pamamagitan ng mga gawaing angkop para sa ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Ipagbigay alam lamang po ninyo sa Pasuguan sa email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o sa telepono (02) 62732535 ang inyong mga planong gawain upang ang mga ito ay maging bahagi ng isang buwang programa na aming inihahanda bilang kontribusyon ng mga Pilipino sa Australia sa pagdiriwang na ito.

40th Anniversary Australia-Asean

Information Board

Interview with Ambassador Belen Anota

Citizen's Charter

Citizen Charter

PowerPoint Image You need MS Office PowerPoint to view the file. Click here to download the file (11MB).

Bagong Bayani

Bagong Bayani

Smiles for the World: A Filipino Photo Essay Contest on Calidad Humana

Smiles for the World: A Filipino Photo Essay Contest on Calidad Humana

Where are we?

Map of Philippine Embassy

Click on the map